Skip to content

weerspannig is haar tooi
en een diep onpeilbaar bruine blik
vol van geluid en spanning
weerspiegelt de strijd
de drang met voorzichtige overmoed te bewegen
zacht maar onontkoombaar

en het leven wat dreigt de vlam te doven

weerspannig is haar tooi
en een diep onpeilbaar bruine blik
vol van geluid en spanning
weerspiegelt de strijd
de drang met voorzichtige overmoed te bewegen
zacht maar onontkoombaar

en het leven wat dreigt de vlam te doven